BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C12
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Pista a Can Docte

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400799
Longitud                             
:4583510
Cota                                     
:398
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :430x380
                     Alçada total     :340
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :290
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes. Caramull a dalt

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :135
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:68

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :105x23x40

INTERIOR:   Mides             
:270x260
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :305
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Caramull al sostre

C12
C12