BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C13
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Pista a Can Docte

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401061
Longitud                             
:4583647
Cota                                     
:413
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x330
                     Alçada total     :239
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herba

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :107
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :86x30x36

INTERIOR:   Mides             
:210x220
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Ciment al portal

C13
C13