BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C14
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :El Corral Cremat

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400928
Longitud                             
:4583385
Cota                                     
:428
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x360
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :112
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:78

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :72x20x30/50x15 a 8

INTERIOR:   Mides             
:220x210
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :215
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C14
C14