BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Bosc d'En Boet

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400563
Longitud                             
:4583092
Cota                                     
:365
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x350
                     Alçada total     :216
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :Paravent costat oest
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :100
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:67

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :90x25x25/56x18 a 10

INTERIOR:   Mides             
:230x210
                      
 Bloc sup.     
:55x55
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2, una d'elles, amb llinda
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C15
C15