BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C16
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Bosc d'En Boet

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400641
Longitud                             
:4583152
Cota                                     
:393
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x350
                     Alçada total     :237
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :177
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :125
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :91x12x34

INTERIOR:   Mides             
:225x215
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :215
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C16
C16