BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C17
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre Can Sala

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400777
Longitud                             
:4583060
Cota                                     
:385
Mapa 1:5.000                      :419-8-6 Sant Pau

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :300x280
                     Alçada total     :232
                     Posició             :Adossada parcialment a un marge
                     Cornisa            :202
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres i terra

 PORTAL:    Orientació      :130º
                       Alçada             :105
                       Ample              :35/50
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :95x15x25

INTERIOR:   Mides             
:220x200
                      
 Bloc sup.     
:45x55
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :3
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Dolent
DANYS                                
:Sostre parcialment esfondrat/Esllavissada oest, que afecta al portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C17
C17