BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C18
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de Can Docte

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401011
Longitud                             
:4583193
Cota                                     
:398
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x340
                     Alçada total     :245
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :183
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :127
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :89x21x25

INTERIOR:   Mides             
:200x220
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Porta de fusta

C18
C18