BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C19
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de Can Docte

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401302
Longitud                             
:4583278
Cota                                     
:380
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x330
                     Alçada total     :345
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :2 paravents oposats
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :240º
                       Alçada             :125
                       Ample              :51
                       
Gruix               
:78

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :72x20x27/55x14 a 7

INTERIOR:   Mides             
:200x190
                      
 Bloc sup.     
:40x30
                       
Alç. centra
l   :220
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Andròmines

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Ciment al portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Porta de fusta

C19
C19