BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:C20
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'est de Can Sala

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401027
Longitud                             
:4582863
Cota                                     
:346
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :250x310
                     Alçada total     :175
                     Posició             :Adossada parcialment sobre un marge
                     Cornisa            :160
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :95
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :87x16x35

INTERIOR:   Mides             
:200x210
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :150
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Portal cedit/sostre parcialment caigut
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

C20
C20