BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D01
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de l'Urbanització Muntanya Rodona

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401068
Longitud                             
:4580851
Cota                                     
:310
Mapa 1:5.000                      :420-1-7 Coll d'Esteles

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x390
                     Alçada total     :300
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :250
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :130
                       Ample              :75
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :70x20x45/35x12 a 12

INTERIOR:   Mides             
:195x205
                      
 Bloc sup.     
:50x60
                       
Alç. centra
l   :240
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

D01
D01