BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D02
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al derrera de l'antiga benzinera del Pago

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0400877
Longitud                             
:4581772
Cota                                     
:302
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :280x280
                     Alçada total     :330
                     Posició             :Adossada al marge
                     Cornisa            :300
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :105
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :85x20x30

INTERIOR:   Mides             
:230x240
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                 
:Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat est
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

D02
D02