BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D03
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo dels Vidriers 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401703
Longitud                             
:4582005
Cota                                     
:307
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :310x320
                     Alçada total     :270
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :206
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :110
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:?

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :65x14x25/75x20 a 20

INTERIOR:   Mides             
:?
                      
 Bloc sup.     
:?
                       
Alç. centra
l   :?
                        Cocons        
:?
                       
Fornícules  
 :?
                       
Espitlleres   
:?
                       
Restes foc  
 :?
                       
Contingut    
:?

ESTAT                                 
:Regular
DANYS                                
:Esllavissada general per tots costats
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Portal tapat amb pedres/La llinda superior es més gran que la inferior

D03
D03