BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D04
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo delsVidriers, a una pista que puja a prop de la Muntanya dels Vidriers
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401823
Longitud                             
:4582030
Cota                                     
:340
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x330
                     Alçada total     :265
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :120
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :66x27x30

INTERIOR:   Mides             
:180x210
                      
 Bloc sup.     
:30x40
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Parets exteriors  est i oest molt gruixudes

D04
D04