BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D05
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo dels Vidriers
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0401886
Longitud                             
:4582298
Cota                                     
:319
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x320
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :230
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra 

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :102
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:82

LLINDA:       Tipus              :Doble ?
                        Mides(i-s-d)  :

INTERIOR:   Mides             
:190x195
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :202
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Somier metàlic

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Frontal del portal caigut/Esllavissada frontal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

D05
D05