BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D06
NOM POPULAR                 :Barraca de Ca l'Anton Xim
LOCALITZACIÓ                  :Fondo dels Vidriers
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402355
Longitud                             
:4582243
Cota                                     
:345
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :450x460
                     Alçada total     :325
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :250
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :125
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :76x22x30/53x13 a 16

INTERIOR:   Mides            
290x290
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :250
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissada important costat est
GRAVATS                            
:1904, a la llinda
OBSERVACIONS               :

D06
D06