BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo dels Vidriers
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402690
Longitud                             
:4582293
Cota                                     
:350
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x340
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :219
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :113
                       Ample              :47
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :74x17x41/64x8 a 4

INTERIOR:   Mides            
:215x200
                      
 Bloc sup.     
:45x75
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1amb llinda
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissades costats est i nord
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Fornícula amb llinda/Blocs grans al portal

D07
D07