BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D09
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo dels Vidriers
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402649
Longitud                             
:4582552
Cota                                     
:351
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Irregular.
                      Mides (A/F)     :270x220
                     Alçada total     :195
                     Posició             :Adossada a una paret de 90 d'alçada al costat oest
                     Cornisa            :165
                     Afegits              :Terrasses de pedra sobrera als costat nord i est
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :80
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :88x19x28

INTERIOR:   Mides            
:130x140 forma quadrada
                      
 Bloc sup.     
:35x70
                       
Alç. centra
l   :160
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissades costats est i nord
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Forma particular, entre  rodona i quadrada

D09
D09