BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D11
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Serafí
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Cal Revella
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402662
Longitud                             
:4583015
Cota                                     
:365
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x440
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :126
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :69x20x34

INTERIOR:   Mides            
:255x250
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :230
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissada oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

D11
D11