BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:D12
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Rei o Cal llop
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Cal Revella
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402753
Longitud                             
:4582859
Cota                                     
:362
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :390x420
                     Alçada total     :310
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :213
                     Afegits              :2 paravents oposats
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :70º
                       Alçada             :130
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:87

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :95x22x42

INTERIOR:   Mides            
:270x250
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :244
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Restes de maons a l'interior del portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

D12
D12