BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E01
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre el Cementiri
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402403
Longitud                             
:4583334
Cota                                     
:388
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :390x380
                     Alçada total     :270
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :-

 PORTAL:    Orientació      :280º
                       Alçada             :130
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x10x52

INTERIOR:   Mides            
:290x290
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :270 aprox.
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Pedres

ESTAT                                  :Dolent
DANYS                                
:Sostre caigut/Rejuntada amb ciment
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E01
E01