BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E02
NOM POPULAR                 :Barraca de les Vinyes del Xim
LOCALITZACIÓ                  :Al nord de Can revella

 
COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0402594
Longitud                             
:4583850
Cota                                     
:413
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x360
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :112
                       Ample              :48
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :75x20x30

INTERIOR:   Mides            
:210x240
                      
 Bloc sup.     
:65x70
                       
Alç. centra
l   :194
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissades nord i oest/El portal ha fet moviment cap a l'oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E02
E02