BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E03
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Can Revella

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0402678
Longitud                             
:4583732
Cota                                     
:392
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :400x410
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :220
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :125
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :80x20x50

INTERIOR:   Mides            
:220x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E03
E03