BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E04
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Torrent al nord de Can revella

COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0402797
Longitud                             
:4584031
Cota                                     
:417
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :430x400
                     Alçada total     :245
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :200
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :122
                       Ample              :61
                       
Gruix               
:82

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :81x25x40

INTERIOR:   Mides            
:290x310
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :200 aprox
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Dolent
DANYS                                
:Sostre parcialment caigut/Esllavissades importants nord i est
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E04
E04