BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E05
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Torrent al nord de Can revella, sota la línia d'AT
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402850
Longitud                             
:4584174
Cota                                     
:440
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x330
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :200
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :117
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f)  :70x17x37

INTERIOR:   Mides            
:225x230
                      
 Bloc sup.     
:30x30
                       
Alç. centra
l   :235
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2, una d'elles amb llinda exterior
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissada costat oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E05
E05