BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E06
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Cortina
LOCALITZACIÓ                  :Sobre les Vinyes del Marquesat
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403371
Longitud                             
:4584024
Cota                                     
:407
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x430
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :215
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :126
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:85

LLINDA:       Tipus              :Doble
                        Mides(i-s-d)  :84x10x48/60x16x28 a 15

INTERIOR:   Mides            
:240x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :205
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E06
E06