BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre les Vinyes del Marquesat
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403386
Longitud                             
:4584247
Cota                                     
:420
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x310
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :120º
                       Alçada             :125
                       Ample              :65
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus              :Simple
                        Mides(a-a-f )  :74x18x26

INTERIOR:   Mides            
:220x200
                      
 Bloc sup.     
:30x40
                       
Alç. centra
l   :202
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :0
                       
Espitlleres   
:4, una d'elles amb llinda exterior
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat est
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E07
E07