BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre les Vinyes del Marquesat

 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403557
Longitud                             
:4584253
Cota                                     
:418
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x380
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :105
                       Ample              :48
                       
Gruix               
:68

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :80x14x49/68x10 a 13

INTERIOR:   Mides            
:220x260
                      
 Bloc sup.     
:45x50
                       
Alç. centra
l   :219
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E08
E08