BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E09
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes de Cal Rossell
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403641
Longitud                             
:4584100
Cota                                     
:403
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x440
                     Alçada total     :260
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :127
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :73x20x40

INTERIOR:   Mides            
:245x255
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :250
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E09
E09