BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :A l'oest del Maset
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403726
Longitud                             
:4584349
Cota                                     
:422
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :300x290
                     Alçada total     :250
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :120
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :66x12x23

INTERIOR:   Mides            
:160x160, forma interior pseudotriangular, degut a la paret del marge al fons
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E10
E10