BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E11
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Cacuero
LOCALITZACIÓ                  :Al sud del Maset
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403902
Longitud                             
:4584095
Cota                                     
:402
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x360
                     Alçada total     :220
                     Posició             :Parcialment adossada a un marge
                     Cornisa            :185
                     Afegits              :
                     Sostre               :Lliris i heura

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :105
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:66

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :163x25x28/50x15 a 18

INTERIOR:   Mides            
:210x200
                      
 Bloc sup.     
:40x50
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Bidons de plàstic

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E11
E11