BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E12
NOM POPULAR                 :Barraca de Vallberdina
LOCALITZACIÓ                  :Torrent de Cal Garró
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403975
Longitud                             
:4584734
Cota                                     
:387
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :380x340
                     Alçada total     :208
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :178
                     Afegits              :Paravent costat est
                     Sostre               :Terra i herbes

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :120
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :88x12x40/40x5 a 17

INTERIOR:   Mides            
:230x200
                      
 Bloc sup.     
:65x70
                       
Alç. centra
l   :173
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                
:Esllavissades costats oest i nord, que fan cedir al portal
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :A pocs metres al sud, hi ha les runes d'una altra barraca

E12
E12