BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E13
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al sudest del Maset

 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0404007
Longitud                             
:4584276
Cota                                     
:420
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x330
                     Alçada total     :270
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :230
                     Afegits              :Paravent costat nord
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :210º
                       Alçada             :120
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :80x16x42/59x13 a 20

INTERIOR:   Mides            
:210x215
                      
 Bloc sup.     
:30x35
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1, amb llosses
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E13
E13