BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E14
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinya de la Fermina

 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0404129
Longitud                             
:4584367
Cota                                     
:440
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x320
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :125
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :85x11x32/58x12x20 a 11

INTERIOR:   Mides            
:210x210
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :200
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :6
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E14
E14