BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E15
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Pista del Maset a Montcau
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0404113
Longitud                             
:4584435
Cota                                     
:450
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x340
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :150º
                       Alçada             :120
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :86x14x40/40x12 a 22

INTERIOR:   Mides            
:190x180
                      
 Bloc sup.     
:60x60
                       
Alç. centra
l   :175
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissada costat est
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E15
E15