BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E16
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Vinyes del Xim
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402516
Longitud                             
:4583978
Cota                                     
:428
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :320x280
                     Alçada total     :200
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :200
                     Afegits              :terrassa costat oest i paravent costat est
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :112
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :88x20x28

INTERIOR:   Mides            
:190x190
                      
 Bloc sup.     
:50x50
                       
Alç. centra
l   :180
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E16
E16