BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E17
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Sobre el Corral de Can Revella
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0402935
Longitud                             
:4583770
Cota                                     
:408
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :310x300
                     Alçada total     :205
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :175
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :210º
                       Alçada             :114
                       Ample              :58
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :92x9x35

INTERIOR:   Mides            
:215x190
                      
 Bloc sup.     
:30x60
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E17
E17