BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E18
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Torrent sobre les Vinyes del Marquesat cap a l'Avenc
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403200
Longitud                             
:4584110
Cota                                     
:415
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :280x340
                     Alçada total     :210
                     Posició             :Adossada a un marge
                     Cornisa            :175
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :130º
                       Alçada             :117
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:65

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :75x20x30

INTERIOR:   Mides            
:200x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :198
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                
:Esllavissades costats est i nord
GRAVATS                            
:1814, a l'interior, costat est
OBSERVACIONS               :

E18
E18