BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E19
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Can Parellada, Vinyes de Cal Pep
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403267
Longitud                             
:4583652
Cota                                     
:392
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :270x280
                     Alçada total     :225
                     Posició             :Integrada a un marge
                     Cornisa            :205
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :114
                       Ample              :48
                       
Gruix               
:60

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :75x23x26

INTERIOR:   Mides            
:210x210
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :180
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissament est i oest
GRAVATS                            
:1880, a  la llinda
OBSERVACIONS               :A l'esquena nord, s'aprofita un gran bloc de material subjacent.

E19
E19