BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E20
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Prop de la pista del Maset a l'Avenc
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403663
Longitud                             
:4584657
Cota                                     
:440
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :330x300
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :200
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i pedres

 PORTAL:    Orientació      :270º
                       Alçada             :118
                       Ample              :50
                       
Gruix               
:55

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :86x22x32

INTERIOR:   Mides            
:220x200
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :210
                        Cocons        
:1, amb llinda
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E20
E20