BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:E21
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Al nord del Maset
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403972
Longitud                             
:4584484
Cota                                     
:446
Mapa 1:5.000                      :420-1-5 Ordal

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :390x330
                     Alçada total     :190
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :190
                     Afegits              :
                     Sostre               :-

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :110
                       Ample              :70
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d)   :105x25x35/40x8 a 12

INTERIOR:   Mides            
:245x230
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :190, sense sostre
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :
                       
Contingut    
:Blocs del sostre

ESTAT                                  :Dolent
DANYS                                  :Centre del sostre caigut
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

E21
E21