BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F01
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo de Can Revella, prop de la Casa Llarga
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403285
Longitud                             
:4582829
Cota                                     
:381
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x360
                     Alçada total     :215
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :180
                     Afegits              :Restes de 2 terrasses de pedra sobrera
                     Sostre               :Terra

 PORTAL:    Orientació      :200º
                       Alçada             :105
                       Ample              :44
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :64x20x35

INTERIOR:   Mides            
:245x260
                      
 Bloc sup.     
:40x40
                       
Alç. centra
l   :197
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissada costat nord/Portal cedit
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

F01
F01