BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F02
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Arran de les Vinyes de Cal Llibrat

 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403400
Longitud                             
:4583077
Cota                                     
:387
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :300x340
                     Alçada total     :170
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :Paravent costat est
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :102
                       Ample              :57
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :84x13x28/57x13 a 15

INTERIOR:   Mides            
:190x200
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :150
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Pedres del sostre

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                 :Esllavissada costat oest/Sostre parcialment caigut
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

F02
F02