BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F03
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Xicu
LOCALITZACIÓ                  :Al sud de l'Esglèsia de St. Esteve
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403442
Longitud                             
:4583182
Cota                                     
:374
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :310x350
                     Alçada total     :240
                     Posició             :Parcialment adossada al marge
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :Paravent costat est
                     Sostre               :Lliris

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :128
                       Ample              :55
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :75x17x31

INTERIOR:   Mides            
:215x205
                      
 Bloc sup.     
:45x45
                       
Alç. centra
l   :195
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                 :
GRAVATS                            :
OBSERVACIONS               :

F03
F03