BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F05
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Capçalera del Fondo de Can Revella
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403520
Longitud                             
:4582509
Cota                                     
:427
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :340x330
                     Alçada total     :230
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :210
                     Afegits              :
                     Sostre               :Herbes

 PORTAL:    Orientació      :220º
                       Alçada             :110
                       Ample              :51
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :98x18x26/53x13 a 13

INTERIOR:   Mides            
:220x208
                      
 Bloc sup.     
:60x75
                       
Alç. centra
l   :204
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :2
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Esllavissades costats est i oest
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :

F05
F05