BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F06
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Entre el Fondo del Peró i la Serra de les Planes
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403693
Longitud                             
:4582486
Cota                                     
:453
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :370x320
                     Alçada total     :200
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :Paravent costat est
                     Sostre               :Pedres

 PORTAL:    Orientació      :160º
                       Alçada             :114
                       Ample              :52
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :69x20x35

INTERIOR:   Mides            
:225x215
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :Esllavissada costat nord
GRAVATS                            
:1888, a l'esquerra del portal
OBSERVACIONS               :

F06
F06