BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F07
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo de Can Revella
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403500
Longitud                             
:4582701
Cota                                     
:400
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :350x350
                     Alçada total     :214
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :184
                     Afegits              :
                     Sostre               :-

 PORTAL:    Orientació      :180º
                       Alçada             :130
                       Ample              :57
                       
Gruix               
:70

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :105x19x45/50x11x37 a 12

INTERIOR:   Mides            
:280x275
                      
 Bloc sup.     
:
                       
Alç. centra
l   :208 aprox.
                        Cocons        
:2
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:2
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Blocs del sostre

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Sostre caigut
GRAVATS                            
:1884, a l'esquerra del portal
OBSERVACIONS               :Construida aprofitant  blocs grans preexistents

F07
F07