BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F08
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Fondo del Peró
 

COORDENADES U.T.M.

Latitud                                  
:0403699
Longitud                             
:4582774
Cota                                     
:405
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :365x350
                     Alçada total     :237
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :177
                     Afegits              :Terrassa oest
                     Sostre               :Pedres

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :113
                       Ample              :53
                       
Gruix               
:75

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :90x17x36/60x16x28 a 22

INTERIOR:   Mides            
:265x250
                      
 Bloc sup.     
:-
                       
Alç. centra
l   :190 aprox.
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:3
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Blocs del sostre

ESTAT                                  :Regular
DANYS                                  :Sostre caigut parcialment
GRAVATS                            
:1882, a la dreta del portal
OBSERVACIONS               :

F08
F08