BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F09
NOM POPULAR                 :Barraca de Cal Jan
LOCALITZACIÓ                  :Camí de la Creu, Ordal

 
COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403627
Longitud                             
:4583392
Cota                                     
:401
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :390x380
                     Alçada total     :195
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :
                     Afegits              :Terrassa oest
                     Sostre               :Terra i pedres

PORTAL:    Orientació       :200º
                       Alçada             :105
                       Ample              :60
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :92x18x44/48x15 a 10

INTERIOR:   Mides            
:215x230
                      
 Bloc sup.     
:45x65
                       
Alç. centra
l   :190
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :En Josep Vendrell  ha reparat una gran esllavissada del costat oest

F09
F09