BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F10
NOM POPULAR                 :
LOCALITZACIÓ                  :Camí de la Creu, Ordal

 
COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403638
Longitud                             
:4583377
Cota                                     
:405
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :230x240
                     Alçada total     :215
                     Posició             :Adossada a un marge
                     Cornisa            :175
                     Afegits              :Terrassa costat oest
                     Sostre               :Lliris

PORTAL:    Orientació       :0º (nord)
                       Alçada             :105
                       Ample              :40
                       
Gruix               
:

LLINDA:       Tipus               :Simple
                        Mides(a-a-f )  :72x19x30

INTERIOR:   Mides            
:90x90
                      
 Bloc sup.     
:25x40
                       
Alç. centra
l   :185
                        Cocons        
:
                       
Fornícules  
 :
                       
Espitlleres   
:
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :Consolidada per en Josep Vendrell. Potser s'usava com a letrina
                                                 Cal considerar·la com un aixoplug


F10
F10