BARRAQUES DE PEDRA SECA DE SUBIRATS

Presentació
Tipologia de les barraques a Subirats
Inventari
Enllaços a d'altres webs de pedra seca
Contacte


SECTOR I Nº                       
:F11
NOM POPULAR                 :Barraca del Geniu de Cal Parellada
LOCALITZACIÓ                  :Oliveres del Geniu

 
COORDENADES U.T.M.
Latitud                                  
:0403592
Longitud                             
:4583060
Cota                                     
:375
Mapa 1:5.000                      :420-1-6 Can Revella

EXTERIOR: Forma             :Rodona
                      Mides (A/F)     :360x330
                     Alçada total     :190
                     Posició             :Aïllada
                     Cornisa            :170
                     Afegits              :
                     Sostre               :Terra i herbes

PORTAL:    Orientació       :180º
                       Alçada             :103
                       Ample              :56
                       
Gruix               
:80

LLINDA:       Tipus               :Doble
                        Mides(i-s-d )  :107x11x52/40x15 a 10

INTERIOR:   Mides            
:255x240
                      
 Bloc sup.     
:45x45
                       
Alç. centra
l   :207
                        Cocons        
:1
                       
Fornícules  
 :1
                       
Espitlleres   
:1
                       
Restes foc  
 :si
                       
Contingut    
:Buida

ESTAT                                  :Bo
DANYS                                  :
GRAVATS                            
:
OBSERVACIONS               :


F11
F11